Prowadzenie uproszczonej księgowości – od 150,00 zł netto miesięcznie

Prowadzenie pełnej księgowości – od 450,00 zł netto miesięcznie

Gwarantujemy elastyczne sposoby wyceny pakietu usług.

Prefereujemy korzystne długoterminowe umowy z gwarancja stałej ceny bez względu na wzrot liczby księgowanych dokumentów. Okresy “zamrażania” ceny usługi od 6 miesięcy do nawet 2 lat.